Eğitim & Denetimler

Hizmet kalitemizi arttırmak ve devamlılığını sağlamak için planlı olarak verdiğimiz eğitimler periyodik olarak yinelenmektedir.

Eğitimler:

Müşteri İlişkileri Eğitimi

Trafik Kuralları ve Trafik Güvenliği 

İş Güvenliği Eğitimleri

Çevre Güvenliği Eğitimleri 

İlkyardım Eğitimi

Verilen eğitimlerin kalitesi, bağımsız bir denetim sayesinde ortaya çıkar. Denetim ekibi tespit ettiği uygunsuzluklarla ilgili denetim sonuçlarına uygun rapor hazırlar. Tespit edilen uygunsuzluklar kalite birimi ile birlikte takip edilmektedir.

Denetimler:

Kılık - Kıyafet Uygunluğunun Kontrolü,

Araç İç - Dış Temizlik Uygunluğunun Kontrolü,

Araç Yasal Evrak Uygunluğunun Kontrolü,

Araçta Bulundurulması Zorunlu Ekipmanların Kontrolü

Lastik Diş Derinliklerinin Uygunluğunun Kontrolü